Семен Побуцький. ГАЛИЦЬКА МИТРОПОЛІЯ В КОНТЕКСТІ МІЖДЕРЖАВНИХ І МІЖКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН ХІV–ХV СТОЛІТЬ

(Наукове видання). - Галич: інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2011. - 204 с.


У монографії досліджується історія Галицької митрополії в світлі геополітичних векторів Константинопольський патріархат–Галицько-Волинське князівство, Апостольська столиця–Галицько-Волинська держава та Московське князівство–Галицько-Волинська Русь.
Наукові положення монографії можуть використовуватися в ході обговорення проблемних питань на конференціях, симпозіумах, «круглих столах», в дискусійних клубах тощо.
Матеріали і висновки цієї наукової розвідки сприятимуть вирішенню актуальних проблем державно-церковної політики.

back to top