Галич і Галицька земля у державотворчих процесах України

(Збірник матеріалів Міжнародної ювілейної конференції). За ред. В.Кононенка. - Івано-Франківськ-Галич: Плай, 1998. - 345 с.

Видання здійснено на кошти, виділені за програмою ЮНЕСКО.

У збірнику матеріалів Міжнародної наукової конференції "Галич і Галицька земля у державотворчих процесах України", присвяченої 1100-літтю Галича, вміщено виклад доповідей і повідомлень учасників конференції, що розкривають різні аспекти історії Галичини від найдавніших часів до наших днів.

back to top