АВРААМІЧНІ РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ: ІНКУЛЬТУРАЦІЙНІ ВЗАЄМОВПЛИВИ ТА МІЖКОНФЕСІЙНІ ВІДНОСИНИ

(Наукове видання). - Галич: інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2014. - 480 с.

У збірнику опубліковано доповіді та повідомлення учасників Міжнародної наукової конференції «Авраамічні релігії в Україні: інкультураційні взаємовпливи та міжконфесійні взаємини», яка відбулася в Національному заповіднику «Давній Галич» 29 травня 2014 року.
Матеріали висвітлюють різні напрямки наукових досліджень, зокрема розвиток релігій у сучасних умовах, їх особливості, взаємовідносини між конфесіями, проблеми співвідношення віри і культури, діалог суспільства і релігій в умовах суспільно-політичних змін в Україні тощо.

back to top